Zdjęcia z mało znanych obiektów w Prusach (Wschodnich)

Świętochowo (Sonnenstuhl) - ruiny pałacu. Fiszewo (Fishau) - ruiny kościoła. Sarniki (Teufelstein) - pałac.

Zdjęcia wykonał Sławomir Jan Mioduszewski w 2003 roku.

 
Grzechotki (Rehfeld) - nasyp dawnej linii kolejowej Cynty (Zinten, obecnie Korniewo) - Święta Siekierka (Heiligenbeil, obecnie Mamonowo). Zdjęcie wykonałem 11 listopada 2004 roku. Kosa (Neutief) - dawny fort pruski na przeciwko Piławy (Pillau, obecnie
Bałtijsk). Zdjęcie wykonał Igor Syczkin w 2004 roku.
 

 

Pęciszewo (Waltersdorf) – ruiny gotyckiego kościoła. Na współczesnych grobach, rozlokowanych wokół niego, przeważają napisy w cyrylicy.

Zdjęcia wykonałem 26 sierpnia 2003 roku.

Grzechotki (Rehfeld) - resztki asfaltu na starej drodze ze Świętej Siekierki (Heiligenbeil, obecnie Mamonowo) do Cynt (Zinten, obecnie Korniewo).

Żelazna Góra (Eisenberg) - odbudowany po wojennych zniszczeniach średniowieczny kościół. Miejscowy cmentarz zawiera mogiły (napisy cyrilicą) Ukraińców przesiedlonych w ramach Akcji "Wisła".

Kościół w Żelaznej Górze w 1992 roku. Fot. Piotr Kowalski.

 

Lipowina (Lindenau) - ruiny pałacu.

Podleśne (Vorderwalde) - pałac.

Zdjęcia wykonałem z Piotrem Jakubiakiem 9 listopada 2002 roku.

Nasyp kolejowy z Pieniężna (dawniej Melzak, niem. Mehlsack) do Cynt (Zinten, obecnie Korniewo).

Jarzeń (Arnstein) - stacja kolejowa na dawnej linii kolejowej z Lidzbarka Warmińskiego (Heilsberg) do Cynt (Zinten, obecnie Korniewo). Na budynku ostał się jeszcze napis "Arnstein".

gnity (Sangnitten) – stacja kolejowa na tej samej linii.

Dobrzynka (Guttenfeld) - pałac w Małej Stegnie.

Zdjęcia wykonał Piotr Jakubiak w lipcu 2002 roku.

Pruska Iława (Preussisch Eylau, obecnie Bagrationowsk) - pomnik L'Estoque upamiętniający bitwę wojsk pruskich i rosyjskich z armią Napoleona, w 1807 roku.

Gierdawy (Gerdauen, obecnie Szieliesnodorosznu) – pozostałość po kościele.

 

Kościół w Tharau (obecnie Władimirowo)

 

Zdjęcia wykonał w 1993 roku Manfred Kaschel .

                                                                                                                                    strona główna