Przedwojenne budynki graniczne na Pomorzu Gdańskim

1. Obiekty na dawnej granicy polsko-niemieckiej.

w planach

Wierzchucino k. Żarnowca - zollhaus przy DW213. Typ D.

Toliszczek k. Gniewina -zollhaus.

Kniewo k. Wejherowa - zollhaus z budynkiem mieszkalnym na -szosie Wejherowo - Gniewino.

Strzebielino k. Wejherowa - zollhaus i budynek celny przy DK6 [E28]. Typ B. Tłuczewo k. Strzepcza - ruiny zollhaus'u i prawdopodobnie zaadaptowany budynek celny. Typ C.
Skrzeszewo k. Kamienicy Królewskiej - zollhaus i zaadaptowany budynek celny* przy DW214. Typ C. Rokiciny k. Gowidlina - zollhaus przy DW211. Obok stojący 1km przed granicą budynek mieszkalny strażników. Typ B i Typ D.

Dolina Jadwigi k. Gowidlina - budynek celny przy DW211. Typ A.

Pomysk k. Bytowa i Jamno k. Parchowa - zolhaus z budynkiem mieszkalnym strażników i budynek celny. Typ B.

Wygoda k. Bytowa - budynek celny przy DK20. Typ A.

-
Róg (stacja na linii kolejowej Bytów - Lipusz) - zollhaus i posterunek straży granicznej. Typ C. Śluza k. Lipusza - posterunek straży granicznej. 2004 r.Typ C.

-

 
Znakowo i Nowe Brzeźno - zollhaus z budynkami mieszkalnymi niemieckich strażników i budynek celny przy drodze lokalnej Brzeźno Szlacheckie - Piaszczyna. Typ D. Obok odtworzony w 2018 roku na dawnej linii granicy kamień graniczny nr C173. Typ I.
       
 Lipczynek k. Borowego Młynu i Przechlewa - zollhaus. Typ H.  Topole k. Chojnic - budynek celny II przy DK22. Typ C. Kamionka k. Zamarte - zollhaus przy DK25. Typ D.   

Kujan k. Złotowa - zollhaus z budynkiem mieszkalnym przy DW189. Typ D. Rudna k. Łobżenicy - ruiny zollhaus'u przy drodze lokalnej do Debrzna. Typ D. Bądecz k. Krajenki - budynek celny przy DW190. Typ D. Zelgniewo k. Piły. Graniczny słup nad Jez. Wapińskim. Typ E.

Jeziorki k. Piły. Budynek Celny przy DK10. Typ E. Ujście - zollhaus i budynek celny nad Gwdą przy DK11. Typ D. Czarnków - zollhaus przy DW178. Typ E.

Czarnków - budynek celny przy DW178. Typ E. Wieleń - zollhaus przy DW177. Typ D. Wielkopolska: Zduny k. Krotoszyna. Budynek celny przy DK15. Cieszków k. Krotoszyna. Zollhaus i budynki Grenzschutz'u przy DK15. Typ E.

2. Budynki na granicy Wolnego Miasta Gdańska z Niemcami i Polską.

Gdańsk-Złota Karczma - zollhaus przy ul. Słowackiego. Typ D. Łapino k.Kolbud - budynek celny przy drodze lokalnej. Typ C. Szumleś k. Trzepowa - dom przy DW221, być może  związany z polską obsługą granicy. Typ A. Obok tablica upamiętniająca mord na polskiej celniczce w dniu 01.IX.1939. Typ C.
   
Posterunek graniczny w Guzach. W pobliżu tablica upamiętniająca płka Hynka. Typ I.  Zielenina (Stara Huta) i Nowy Wiec koło Skarszew - zollhaus i budynek celny przy drodze lokalnej. Typ C.  Gołębiewo Średnie k. Trąbek Wielkich - zollhaus przy DW222. Typ A. 

 

 

 Gołębiewko k. Skarszew i Trąbek Wielkich - budynek graniczny przy DW222.Typ G.  Kolnik k. Pszczółek - zollhaus przy DK1 [E75]. Typ C. Miłobądz k. Tczewa - pomnik przy DK1 [E75].   Parpary - zollhaus niemiecki nad Nogatem. Typ F.
       
 Lisewo - pozostałość po budynku granicznym.  Typ C. Jazowa - zollhaus przy DK7 [E77]. Typ C.      

Wg relacji osoby zamieszkującej obecnie w  dawnym budynku polskiej straży granicznej przy stacji Róg, WOP niedługo po wojnie usunął przedwojenne kamienie graniczne. Można więc przypuszczać, że stało się tak na całej dawnej granicy polsko-niemieckiej, aczkolwiek wiadomo, że w niektórych miejscach słupki ostały się po dzień dzisiejszy.

* Z informacji z Pomorskiego Forum Eksploracyjnego wynika, że budynek dom uznany za polski budynek celny w rzeczywistości miał  być karczmą. Tutaj miał w dniu 01.09.1939. zginąć polski żołnierz..

OBJAŚNIENIA:

zollhaus - niemiecki lub gdański budynek celny; ilekroć w opisie zdjęcia mowa jest o budynku celnym bądź posterunku granicznym to dotyczy to polskich obiektów.

Typ A - zdjęcia wykonałem w 2003 roku.

Typ B - zdjęcia wykonał Stanisław Geppert w 2003 roku.

Typ C - zdjęcia wykonałem w 2004 roku.

Typ D - zdjęcia wykonał Piotr Jakubiak w 2004 roku.

Typ E - zdjęcia wykonał Piotr Jakubiak w 2005 roku.

Typ F  - zdjęcie wykonał Paweł Głogowski w 2006 roku.

Typ G - zdjęcie wykonałem 6 października 2007 roku.

Typ H - zdjęcia wykonał Henryk Żarski w 2009 roku.

Typ I - zdjęcia wykonałem 21.04.2023 (Znakowo - Nowe Brzeźno) i 16.06.2023 (Guzy). 

Oznaczenia skrótów: DW - droga wojewódzka nr; DK - droga krajowa nr.

strona główna