ZAMEK Kiszewski

1. Widok od strony południowej. 2. Widok od strony południowo-zachodniej. 3. Widok od strony zachodniej.
4. Widok od strony zachodnio-północnej. 5. Widok od strony północnej. 6. Widok od strony północno-wschodniej.
   
 7. Widok od strony wschodniej.  8. Widok od strony wschodnio-południowej.

Z zamku ocalało podzamcze ze zbudowanym w XIX wieku pałacykiem. Właściwy zamek znajdował się na półwyspie będącym na pierwszym planie na zdjęciu nr 8 i po prawej na zdjęciu nr 1.

Zdjęcia 1-7 z 2003 roku, zdjęcie nr 8 z 2002 roku.

strona główna